Coneix 5 avantatges de la rehabilitació energètica

La rehabilitació energètica és aquella que permet millorar les prestacions tèrmiques de l’edifici per a reduir els consums energètics i millorar la qualitat interior.

A continuació t’explico en què consisteix i els 5 avantatges claus.

Has de tenir en consideració que a l’hora de dissenyar actuacions que comporten rehabilitar parts o la totalitat d’un edifici, habitatge o local, és important plantejar-se com es millorarà aquest , no sols parlem de l’estètica i solidesa estructural, sinó que hi ha un altre factor que considerem determinant i clau.

La millora de l’eficiència energètica en els edificis permet que el cost d’una rehabilitació passi de ser una despesa a ser una inversió.

L’objectiu és intervenir en un edifici amb criteris d’estalvi energètic i eficiència, de manera que s’aconsegueixin condicions òptimes de confort.

A través de la rehabilitació energètica es millora el comportament tèrmic de l’envolupant de l’edifici (façanes, cobertes i finestres), es millora l’eficiència de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació. S’implementa l’ús de fonts d’energia renovables. I a més, cada vegada s’obtenen subvencions i ajudes a la rehabilitació energètica.

Finalment, us explico els 5 avantatges claus:

1. Millora en el confort i benestar en la teva llar

Adaptant els paràmetres de funcionament de l’edifici i les seves instal·lacions a les necessitats de l’usuari. Un bon estudi de millora de l’eficiència energètica es molt important per optimitzar els recursos i la inversió. Unes solucions incorrectament dissenyades i parametritzades donen lloc a patologies o sobrecostos innecessaris.

2. Estalvi econòmic en factures

A conseqüència de la reducció del consum d’energia. Es directament proporcional i instantani que un cop realitzada la millora en eficiència energètica els usuaris perceben els beneficis en reducció de consums en els factures de electricitat i/o gas.

3. Reducció de les emissions de CO2

Aquest tipus de rehabilitació Contribueix a frenar el canvi climàtic del planeta. La reducció de consums implica directament menys emissions de CO2 de les energies de combustible no renovables.

4. Valorització de l’edifici

El fet que tingui menys consum d’energia i, per tant, econòmic, augmenta el valor de mercat de l’edifici. El confort de viure en espais rehabilitats dona valor afegit als habitatges. Per exemple, l’aïllament en façanes i noves fusteries aïllants eliminar les humitats de condensació provocades per xoc tèrmic en mur amb manca d’aïllament tèrmic.

5. Accés a subvencions

Accés a subvencions atorgades per les diferents administracions per a accions de rehabilitació, millora de l’eficiència i estalvi energètic.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ir al contenido